Senagat radio uzakdan dolandyryş

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

15 ýyldan gowrak senagat radio gözegçiligini ösdürýäris, öndürýäris we satýarys.
Senagat uzakdan dolandyryş ulgamy dürli senagat pudaklarynda has giňden ulanylýar. Uzakdan dolandyrmak arkaly işçiler göçme geçirijileri elinde saklap, erkin ýöräp we aýagynyň iň amatly ýerini saýlap bilerler.
Uzakdan dolandyryş modellerimiz:
F20-2S (Göni gözegçilik)
F21-2S / D.
F21-4S / D.
F21-E1 / E2 / E1B
RF21-E2S / E2B / E2M
RF23-A2 +
F23-A ++ / BB
F24-6S / D.8S / D.10S / D.12S / D.
F24-60
F26-A1 / A2 / A3B1 / B2 / B3C1 / C2 / C3
F27 (ýöriteleşdirilen)
F27-16S20S (Aýratynlaşdyrylan)
F28-6S / D.8S / D.10S / D.
EF24-6S / D.8S / D.10S / D.12S / D (Partlama garşy)
EF24-60 (Partlama garşy)
Has köp önümiň parametrleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň