Önümler

 • Low Headromm Chain Hoist (Single Speed, 3 Phase)

  Pes kellesi zynjyr göteriji (Speeke tizlik, 3 faza)

  Kategoriýalar Zynjyr göteriji, pes kelleli zynjyr göteriji (Speeke tizlik)

  Bellikler 3 fazasy, 415v 50hz, ýeke tizlik

  ION GOWY Taryh we uzaklyk.
  IAR GOWY Zawod we Önümçilik ukyby
  IED GOWY ÖNÜMLER WE HYZMAT ÜPJÜNÇILIGI
  Dünýä biznesinde iň baý tejribe
  IAS GOWY GÖRNÜŞ WAGTLARY
  IUL GOWY TERJIME EDIPLERI
  I HIGH GOWY TERJIME

   

 • 1 Ton Electric Chain Hoist

  1 tonna elektrik zynjyry göteriji

  FeatureCapacity diapazony: 1 / 2t - 5t Pes kelleli we ýeňil göwrümli sürtülme debriya andy we ýokarky / aşaky çäkli wyklýuçateller howpsuzlygy ýokarlandyrýar Aýratyn bölekler aýratynlyklary % (goşa tizlik 40/20%) nobat aýlawy. MOTOR Tormoz “Magnit tormoz gözegçiligi” - elektrik güýji dessine tormozlamaga mümkinçilik berýän magnit güýji öndürmek üçin ýörite dizaýn ...
 • Eurohoist Electric Cable Hoist 5 Ton

  “Eurohoist” elektrik kabeli göteriji 5 tonna

  Önümiň beýany1. Hook Blok: Howpsuzlyk kartoçkasy, ýörite galyp bilen standart konfigurasiýa hökmünde we sim ýüpüne zeper ýetmegi azaltmak we özüňiziň agramyňyzy berkitmek üçin ýokary derejeli ýörite süýümli ýüp alyň. 2. Sim ýüpi: Italiýadan getirilen, sink ýüzleý örtükli, ýokary döwüji güýç we oňat çeýeligi bilen ýokary güýçli simli ýüp alyň (2160 / mm ^ 2) 3.Body gurluşy: Ulanylyşyny azaltmak üçin galyndy möhürlemegi ýa-da egirmek polat plastinkany kabul ediň kebşirleýiş bölekleri we hyzmat ediş möhletini we gurluşyň hilini ýokarlandyrmak ...
 • 1 Ton Single Phase Electric Chain Hoist with Hook
 • Hitachi Type Electric Wire Rope Hoist-Single Girder

  “Hitachi” görnüşli elektrik simli ýüp göteriji ýeke-täk girder

  Jikme-jik düşündiriş1. Awtomatiki sazlaýjy enjam bilen tormoz Bu tormoz, tehniki taýdan erkin bolmazlygy üçin poluň aşagyndan ýokary derejede howply tormoz sazlamasyny aradan aýyrmak üçin asma aşgazanyň mukdaryna proporsional düzülýär. Bu enjam, baglanyşyk mehanizminiň könelmegine awtomatiki usulda sazlanýar, şeýlelik bilen umumy awtomatiki düzedişe ýetýär ...
 • Hitachi Electric Wire Rope Hoist-Double Girder

  Hitachi elektrik simli ýüp göteriji-goşa girder

  Jikme-jik düşündiriş1. Awtomatiki sazlaýjy enjam bilen tormoz Bu tormoz, tehniki taýdan erkin bolmazlygy üçin poluň aşagyndan ýokary derejede howply tormoz sazlamasyny aradan aýyrmak üçin asma aşgazanyň mukdaryna proporsional düzülýär. Bu enjam, baglanyşyk mehanizminiň könelmegine awtomatiki usulda sazlanýar, şeýlelik bilen umumy awtomatiki düzedişe ýetýär ...
 • European Type Wire Rope Electric Hoist-Double Girder

  Typeewropa görnüşli sim ýüpi elektrik göteriji-goşa girder

  Göteriş kuwwaty: 1T ~ 100T (omöriteleşdirilen) (ýeke guşak ýa-da goşa kranly kranlar üçin). Boýy 3m ~ 600m (omöriteleşdirilen) Işçi synpy: M3-M8 Dolandyryş naprýa 48eniýesi 48V 5/20m / min tizlikli trolleýbusyň üýtgeýän ýygylykly hereketlendirijisi Elektrik motorynyň gorag derejesi IP55, izolýasiýa derejesi bolsa F göteriji çeňňek toparydyr gapaklar Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ~ + 40 ℃ Tehniki parametr Göteriş kuwwaty 1,6-80ton götermek beýikligi 3-50m ýa-da ýöriteleşdirilen göteriş tizligi Iki gezek tizlik 0.8 / 5 m / min; ...
 • European Electric Wire Rope Hoist – single girder

  Europeanewropanyň elektrik sim ýüpi göteriji - ýeke guşak

  Standardewropanyň standart elektrik göteriji parametrleri loadük kuwwaty: 1-32t götermek beýikligi: 6-18m (özleşdirilip bilner) iftük göteriş tizligi: 0,53-5m / min ýokarlandyryş tizligi: 2-20m / min (ýygylygy öwürmek) Iş borjy: M5 elektrik göteriji öndürildi we advancedewropa FEM ülňülerine laýyklykda döredilen, ösen düşünje, özüne çekiji görnüş, Germaniýadan getirilýän hereketlendiriji bölümler. ykjam we ýerlikli gurluşy, ýönekeý işleýşi we amatly, howpsuz we täsirli işleýşi bolan ähli enjam, talapçylary kanagatlandyrýar ...
 • explosion proof electric chain hoist

  partlama garşy elektrik zynjyry göteriji

  Partlaýjy atmosferalarda işlemek, adaty önümlerden başlap, ýokary derejeli kranlara çenli göteriji enjamlara dürli zerurlyklaryň bardygyny aňladýar. Şol sebäpli, önümleriňizi aýratyn we köplenç üýtgeşik götermek talaplaryňyz üçin optimallaşdyrmak üçin öndürdik. Chli kran bölekleri himiki we nebithimiýa zawodlarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, gaz elektrik stansiýalarynda, hapa suwlary arassalaýan zawodlarda, boýag dükanlarynda we beýleki önümçilik ýerlerinde howply atmosfera üçin zerur bolan ýokary howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin saýlanýar.

 • Heavy Duty Electric Chain Hoist 15 Ton 20 Ton 30 ton 35 ton

  Agyr ýükli elektrik zynjyry 15 tonna 20 tonna 30 tonna 35 tonna

  20 Ton-35Ton agyr ýük elektrik zynjyry göteriji 20 tonna 25 tonna 30 tonna 35 tonna agyr elektrik zynjyry göterijiniň gapagy ýeňil we güýçli, sowadyş derejesi ýokary. Mundan başga-da, möhürleme dizaýny, işleýşi pes bolan daşky gurşaw üçin amatlydyr. Agyr bir zat asylanda, howpsuzlygy üpjün etmek üçin zynjyryň çäginden çykmazlygy üçin enjamy ysly ýagdaýda saklap bilýän çäkli wyklýuçatel enjamy bar. Tormoz enjamy güýç bolanda derrew tormozy amala aşyryp biler ...
 • ER2 Series Chain Hoist

  ER2 seriýaly zynjyr göteriji

  Speedeke tizlik, goşa VFD tizligi ýokarlandyrýar leeke tizlik, goşa VFD tizlikli trolleý 2 ýyl kepillik ° Swivel Hook IP65 Kulon Dolandyryş Uzakdan Dolandyryş (islege görä) Önüm kodunyň kuwwaty (t) göteriş tizligi (m / min) göteriji motor (kw) Geçiş tizligi (m / min) Geçiş motory (kw) adük zynjyry (mm) I şöhle (mm) ) 50HZ ...
 • hitachi type chain hoist

  hitachi görnüşli zynjyr göteriji

  Täze dizaýn * Täzelik * Ykjam * Netijeli motor tormozy: Elektromagnit tormoz elektrik togy kesilen ýagdaýynda awtomatiki usulda işleýär. Çäklendiriji wyklýuçatel: topokarky we düwmäniň iki ujunda ýerleşdirilen we ýük zynjyrynyň howpsuzlygy üçin işlemezligi üçin awtomatiki öçýär. Transformator: 24V / 36V / 48V transformator enjamy, maýatnik dolandyryşyna ygtybarly işlemek üçin Faza ýalňyş relýesi: powerörite işlenip düzülen elektrik tagtasy, elektrik üpjünçiliginde sim ýalňyşlygy ýüze çykan halatynda motoryň işlemeginiň öňüni alýar ...
123 Indiki> >> Sahypa 1/3