Bir guşak bir ýol

Hytaýda we ozal iňlis dilinde “Bir guşak bir ýol” (hytaýça: 一带 一路) ýa-da gysgaça OBOR diýlip atlandyrylýan “Bir guşak we ýol başlangyjy”, Hytaý hökümeti tarapyndan 2013-nji ýylda 70-e golaý ýurda we halkara maýa goýmak üçin kabul edilen global infrastrukturany ösdürmek strategiýasydyr. guramalary. Hytaý Kommunistik partiýasynyň (CCP) baş sekretary we Hytaýyň lideri Si Szinpiniň daşary syýasatynyň merkezi hasaplanýar, 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda Gazagystana resmi sapary wagtynda bu strategiýany “küpek ýoly ykdysady guşak” diýip yglan etdi.

“Guşak” “küpek ýoly ykdysady guşak” üçin gysga, Günbatar sebitleriň meşhur taryhy söwda ýollary boýunça Merkezi Aziýanyň üsti bilen ýol we demir ýol gatnawy üçin teklip edilýän ýerüsti ugurlary aňladýar; “21-nji asyr deňiz ýüpek ýoly” üçin “ýol” gysga bolsa, Günorta-Gündogar Aziýadan Günorta Aziýa, Eastakyn Gündogara we Afrika çenli Hindi-Pacificuwaş umman deňiz ýollaryna degişlidir. “Guşak we ýol başlangyjy” infrastruktura maýa goýumlaryna mysal hökmünde portlar, gök binalar, demir ýollar, ýollar, howa menzilleri, bentler we demir ýol tunelleri degişlidir.

Bu inisiatiwa 2017-nji ýylda Hytaýyň konstitusiýasyna girizildi. Hytaý hökümeti bu inisiatiwany "sebit aragatnaşygyny ösdürmek we ýagty geljegi kabul etmek" diýip atlandyrýar. Taslamanyň 2049-njy ýylda tamamlanjak senesi bar, bu Hytaý Halk Respublikasynyň (HHR) döredilmeginiň 100 ýyllygyna gabat gelýär.

news


Iş wagty: Iýun-02-2021