Partlama subut ediji göteriji bazary

Straits Research tarapyndan ägirt uly ammaryna “Global partlamadan goraýan bazar” atly täze hasabat goşuldy. Hasabat, global, sebitleýin we ýurt derejesinde partlamany ýokarlandyrýan bazary seljerýär we baha berýär. Hasabat, 2017-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli girdeji (milliard dollar) esasynda çuňňur seljerme bilen birlikde öňki ýyllaryň maglumatlary hödürleýär. Mundan başga-da, hasabat bazaryň ösüşine itergi berýän we çäklendirýän faktorlar we çak edilýän döwürde islege edýän täsiri barada giňişleýin seljerme hödürleýär. Mundan başga-da, hasabatda dünýä derejesinde partlamany ýokarlandyrýan bazarda bar bolan girdejili mümkinçilikleriň öwrenilmegi bar.
Ohoewro partlamasynyň subutnamasy
Goşmaça aýratynlyklar
Uçga çydamly komponentler
Tekiz / örtülen flanes şöhleleri üçin uniwersal trolleý tigirleri
Wannany ýaglamak bilen möhürlenen enjamlar
Upperokarky / aşaky çeňňek pozisiýasynyň wyklýuçateli
Götermek we trolleý üçin ýeke tizlik dolandyryşlaryny yzyna öwürmek
Awtomatiki tormoz
Poslamaýan polatdan ýasalan gap
Baglanan
230/460 Wolt - 60 Hz - 3 Faza
Saýlaw aýratynlyklary:
Epoksi boýag
AC inwertory bilen üýtgeýän tizlik operasiýasy
Iteklemek ýa-da motorly trolleý
Trolleýiň ýumşak başlangyjy
Trolleý tormozy
Esasy aragatnaşyk
Poslama garşy komponentler
Hemme poslamaýan polatdan ýasalan dizaýnlar
Pes derejeli wersiýalar
Uzyn göteriji enjamlar
Demir ýollary süpürmek / saklamak
Trolleýbuslary anyklamak
Traktor sürýär

213 (3)


Iş wagty: Iýun-23-2021