HG seriýasyny ýokarlandyrmak

 • Low Headromm Chain Hoist (Single Speed, 3 Phase)

  Pes kellesi zynjyr göteriji (Speeke tizlik, 3 faza)

  Kategoriýalar Zynjyr göteriji, pes kelleli zynjyr göteriji (Speeke tizlik)

  Bellikler 3 fazasy, 415v 50hz, ýeke tizlik

  ION GOWY Taryh we uzaklyk.
  IAR GOWY Zawod we Önümçilik ukyby
  IED GOWY ÖNÜMLER WE HYZMAT ÜPJÜNÇILIGI
  Dünýä biznesinde iň baý tejribe
  IAS GOWY GÖRNÜŞ WAGTLARY
  IUL GOWY TERJIME EDIPLERI
  I HIGH GOWY TERJIME

   

 • 1 Ton Electric Chain Hoist

  1 tonna elektrik zynjyry göteriji

  FeatureCapacity diapazony: 1 / 2t - 5t Pes kelleli we ýeňil göwrümli sürtülme debriya andy we ýokarky / aşaky çäkli wyklýuçateller howpsuzlygy ýokarlandyrýar Aýratyn bölekler aýratynlyklary % (goşa tizlik 40/20%) nobat aýlawy. MOTOR Tormoz “Magnit tormoz gözegçiligi” - elektrik güýji dessine tormozlamaga mümkinçilik berýän magnit güýji öndürmek üçin ýörite dizaýn ...
 • 1 Ton Single Phase Electric Chain Hoist with Hook
 • explosion proof electric chain hoist

  partlama garşy elektrik zynjyry göteriji

  Partlaýjy atmosferalarda işlemek, adaty önümlerden başlap, ýokary derejeli kranlara çenli göteriji enjamlara dürli zerurlyklaryň bardygyny aňladýar. Şol sebäpli, önümleriňizi aýratyn we köplenç üýtgeşik götermek talaplaryňyz üçin optimallaşdyrmak üçin öndürdik. Chli kran bölekleri himiki we nebithimiýa zawodlarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, gaz elektrik stansiýalarynda, hapa suwlary arassalaýan zawodlarda, boýag dükanlarynda we beýleki önümçilik ýerlerinde howply atmosfera üçin zerur bolan ýokary howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin saýlanýar.

 • Heavy Duty Electric Chain Hoist 15 Ton 20 Ton 30 ton 35 ton

  Agyr ýükli elektrik zynjyry 15 tonna 20 tonna 30 tonna 35 tonna

  20 Ton-35Ton agyr ýük elektrik zynjyry göteriji 20 tonna 25 tonna 30 tonna 35 tonna agyr elektrik zynjyry göterijiniň gapagy ýeňil we güýçli, sowadyş derejesi ýokary. Mundan başga-da, möhürleme dizaýny, işleýşi pes bolan daşky gurşaw üçin amatlydyr. Agyr bir zat asylanda, howpsuzlygy üpjün etmek üçin zynjyryň çäginden çykmazlygy üçin enjamy ysly ýagdaýda saklap bilýän çäkli wyklýuçatel enjamy bar. Tormoz enjamy güýç bolanda derrew tormozy amala aşyryp biler ...
 • Stage Hoist Concer Hoist

  Sahna göteriji konsert göteriji

  TERJIME EDIP BOLANOK ◆ Gyzgyn gorag ◆ Özüňiziň agramyňyz ◆ Takyk zynjyr gollanmasy ◆ Easyönekeý iş ◆ leeke tizlik / goşa tizlik rial Senagat gözegçisi islege bagly stage Bu sahna zynjyryny ýokary götermek konsert zaly, gurultaý meýdançalary, stadionlar we studiýalar we ş.m. ulanylyp bilner. kw) POWER ROTATE Tizlik m / min INSULASI CLA KLASY SKC01-01 1TON 7.2 200-600V 3P 1440 F
 • 2 Ton Electric Chain Hoist

  2 tonna elektrik zynjyry göteriji

  Kuwwatlylygy: 2 tonna Takmynan agramy: 105kg standart naprýa: eniýe: 380V / 440V Dolandyryş naprýa: eniýesi: 24V / 48V / 110V wezipe aýlawy: Speeke tizlik - 60 Min. / Iki tizlik - 30/10 Min. VFD reýtingleri bilen: göteriji - IP55 / maýatnik - IP65 Işleýiş şertleri: -4˚-den + 110˚ F çenli çyglylyk we 85% ýa-da ondanam az çyglylyk üçin maslahat berilýär - Daşarky nokatlar trolleý monta config konfigurasiýalary üçin çeňňekden çeňňege çalt üýtgemäge mümkinçilik berýär. Notched Hook and Latch System - Oňyn cl üpjün edýär ...
 • 3 Ton Kito Size Electric Chain Hoist

  3 tonna Kito ululygyndaky elektrik zynjyry göteriji

  Göwrümi: Iň köp talap edilýän programmalar üçin 1/4 tonnadan 5 tonna çenli H4 bahalandyrylan hereketlendiriji üçin “Tormoz tehnologiýasy” rewolýusiýaly DC häzirki hereketlendiriji tormozy, elektrik toguny ygtybarly dizaýn berk ýapyk ýa-da açyk gurşaw üçin amatly möhürlenen korpus - IP55 bahaly maýatnik we tok üpjünçilik şnurlaryny dakmak we abatlamak üçin wagt tygşytlaýar Super güýç, nikel bilen örtülen ýük zynjyry ...
 • 5 Ton Electric Chain Hoist

  5 tonna elektrik zynjyry göteriji

  Göwrümi: Iň köp talap edilýän programmalar üçin 1/4 tonnadan 5 tonna çenli H4 bahalandyrylan hereketlendiriji üçin “Tormoz tehnologiýasy” rewolýusiýaly DC häzirki hereketlendiriji tormozy, elektrik toguny ygtybarly dizaýn berk ýapyk ýa-da açyk gurşaw üçin amatly möhürlenen korpus - IP55 bahaly maýatnik we tok üpjünçilik şnurlaryny dakmak we abatlamak üçin wagt tygşytlaýar Super güýç, nikel bilen örtülen ýük zynjyry ...
 • 7.5 Ton Electric Chain Hoist

  7.5 tonna elektrik zynjyry göteriji

  Göwrümi: Iň köp talap edilýän programmalar üçin 1/4 tonnadan 5 tonna çenli H4 bahalandyrylan hereketlendiriji üçin “Tormoz tehnologiýasy” rewolýusiýaly DC häzirki hereketlendiriji tormozy, elektrik toguny ygtybarly dizaýn berk ýapyk ýa-da açyk gurşaw üçin amatly möhürlenen korpus - IP55 bahaly maýatnik we tok üpjünçilik şnurlaryny dakmak we abatlamak üçin wagt tygşytlaýar Super güýç, nikel bilen örtülen ýük zynjyry ...
 • 10 Ton Electric Chain Hoist

  10 tonna elektrik zynjyry göteriji

  Göwrümi: Iň köp talap edilýän programmalar üçin 1/4 tonnadan 5 tonna çenli H4 bahalandyrylan hereketlendiriji üçin “Tormoz tehnologiýasy” rewolýusiýaly DC häzirki hereketlendiriji tormozy, elektrik toguny ygtybarly dizaýn berk ýapyk ýa-da açyk gurşaw üçin amatly möhürlenen korpus - IP55 bahaly maýatnik we tok üpjünçilik şnurlaryny dakmak we abatlamak üçin wagt tygşytlaýar Super güýç, nikel bilen örtülen ýük zynjyry ...
 • Electric Chain Hoist 250KG

  Elektrik zynjyry 250KG

  3 FAZA Seke-täk ses · Gaty, agyr ýükli motor · Az energiýa sarp etmek üçin Lifthandyň özboluşly dizaýny. · Ygtybarly elektro-magnit DC tormozy · Eleaponiýada piliň doly ýapylan polat plastinka gurluşygy tarapyndan öndürilen ýokary çydamly ýük zynjyry · Çydamly ýokarky we aşaky çeňňekler, çeňňek aýlawly aşaky çeňňek, 360 °. Artykmaç ýüklenen ýagdaýynda çeňňek kem-kemden uzalýar. Bu uzalma, ahyrky ulanyja görkeziji bolup, artykmaç ýükden habarly bolýar. · Zynjyr çelegi gaty plaz ...
12 Indiki> >> Sahypa 1/2