Elektrik zynjyry 250KG

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

3 FAZA Seke-täk ses
· Gaty, agyr motor
· Pes energiýa sarp etmek üçin “Lifthand” -yň özboluşly dizaýny.
· Ygtybarly elektro-magnit DC tormozy
· Pilleriň doly ýapylan polat plastinka gurluşygy bilen Japanaponiýada öndürilen ýokary çydamly ýük zynjyry
· Çydamly ýokarky we aşaky çeňňekler
Aşaky çeňňekli aşaky çeňňek, 360 °.
Artykmaç ýüklenen ýagdaýynda çeňňek kem-kemden
uzalýar. Bu uzalma, ahyrky ulanyja görkeziji bolup, artykmaç ýükden habarly bolýar.
· Zynjyr çelegi gaty plastmassa
· Wyklýuçateliň çäklendirilmegi Standart aýratynlyk
Artykmaç ýüklemekden goraýan enjamymyz süýşmek debriya style stilidir. Artykmaç ýüklenen ýagdaýynda enjam hereket edýär we göterijiniň ýokary galmagynyň öňüni alýar. Bu mehanizm göterijini zeperlerden goraýar.
250 kg elektrik zynjyry göteriji

KOD

DURMUŞ tizligi m / min

DURMUŞ tizligi

TERJIME EDIP

SES

Zynjyr mm

NW

ET250-01

9.0

0.4

1440 m / min

220-600V

Φ6.3

25KG


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň