Biz hakda

img

Ussatlygymyz we tejribämiz

“Mixer Hoisting Machinery Co., Ltd.”, “LiftHand” we “EuroHoist Group” -yň golçur kompaniýasy bolup, 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan enjamlary götermek we götermek pudagynda ýöriteleşendir, biz elektrik simlerini götermek, elektrik zynjyry götermek, kran öndürmekde ýöriteleşýäris toplumlary we degişli önümler.
0,25 tonnadan 900 tonna çenli ýokary göterişiň dürli modellerini üpjün edip bilerdik, GB / T 19001-2000 CE, GOST, SGS, TUV, ekt.
Önümlerimiz Awstraliýa, Bangladeş, Yrak, Päkistan, Filippinler, Müsür, Peru, Hindistan, Türkmenistan, Singapur, Efiopiýa, Günorta Afrika, Saud Arabystany, Ukraina, Wýetnam, Taýland, Gazagystan, Çili, Oman, Rumyniýa, Malaýziýa, Russiýa eksport edildi. , Katar, Braziliýa, Iordaniýa, Kolumbiýa, Kamerun, Şri-Lanka, Indoneziýa we ş.m.
Biz elmydama ýokary hilli önümleri we ýokary hilli hyzmatlary bermäge borçlanýarys.

Dogruçyllyk

Müşderileriň hemişelik hyzmatdaşy boluň we öndürijiligini we girdejiligini ýokarlandyryň. Professional tehniki bilimlerimiz we hemişelik höwesimiz bilen kompaniýa ösmegini we girdejiligini ýokarlandyrmagyny dowam etdirýär. Qualityokary hilli zehinleri özüne çekiň we saklaň we akyl, tehniki tejribe we amaly tejribe bilen doly oýnaň.

Agzybirlik, täzelik, wepalylyk we pragmatizm
Çeşmeleriň tükenjekdigini we diňe medeniýetiň gülläp ösjekdigini bilýäris. Diňe ajaýyp korporatiw medeniýetde, öz zehinlerimizi we tehniki artykmaçlyklarymyzy doly oýnap bileris, ajaýyp tejribäni we daşarky dünýäden gazanan üstünliklerini özleşdirmegi dowam etdireris, ösüp we täzeläp, bazara hyzmat edip, öňdebaryjy bolmaga synanyşyp bileris? pudagy.

Kompaniýanyň medeniýeti

Şygar şu ýere gidýär

Pleönekeý, täsirli we sagdyn Netijeli işlemek we sagdyn ýaşamak maksadyna ýetmek üçin ýönekeý dolandyryş usullaryny ulanyň.

- Adamlara gönükdirilen: yhlasly we yhlasly, täzelikçi we hyjuwly
- Hil boýunça ýeňiş: Müşderilere tüýs ýürekden hyzmat ediň
-Diri galmak üçin bäsdeşlik: inisiatiwany kabul ediň, öwrenmegi dowam etdiriň
- Ösüş üçin hyzmatdaşlyk: tapawutlary saklamak bilen umumy pikir gözlemek, aragatnaşyk we hyzmatdaşlyga ökde
- Üznüksiz ýygnaň we gowulaşdyryň: saglyk, bagtly iş, gowy durmuş

Esasy maksat

Zawod gezelenji

img
img
img
img
img
img
img
img

Şahadatnamalarymyz

cea4628e2